دهکده ای که توانسته لقب زیباترین روستای جهان را به خود اختصاص دهد در هلند واقع شده که این روستا هیچ خیابانی ندارد و مردم برای عبور و مرور از قایق استفاده مبکنند.

منبع: جام جم