نام کتاب: 21 قانون طلایی فروش موفق

نویسنده: برایان تریسی

مترجم: فاطمه عابدی

درباره کتاب: قوانینی که در این کتاب نوشته شده اند، به شما کمک میکنند تا فروش بیشتر، سریع تر و آسانتر در بازارهای سخت و دشوار بدست آورید.

فهرست:

 • 21 قانون طلایی فروش موفق
 • قانون ارزش شخصی
 • قانون کلی معامله
 • قانون بلند پروازی
 • قانون حداقل تلاش
 • قانون دستیابی هرچه بیشتر
 • قانون منفعت شخصی
 • قانون آینده نگری
 • قانون برنده شدن یا معامله نکردن
 • قانون امکانات و احتمالات نامحدود
 • قانون چهار
 • قانون الویت زمان
 • قانون زمانبندی
 • قانون شرایط و ضوابط
 • قانون آمادگی
 • قانون اختیار
 • قانون معکوس سازی
 • قانون قدرت
 • قانون اشتیاق
 • قانون مقابله به مثل
 • قانون کنار کشیدن از معامله
 • قانون مرحله نهایی

در خلاصه این کتاب میخوانیم:

معامله کردن بخشی عادی و طبیعی در زندگی هر انسانی است و باید این کار را آنقدر انجام دهیم تا مهارت لازم را در این خصوص کسب کنیم.

راه پیشرفت در معامله کردن ملزم به تمرین آن در هر موقعیتی می باشد، باید ببینیم که واقعا دنبال چه هستیم و چه میخواهیم.

بهترین امکانات و شرایط، بهترین نرخ سود و خلاصه از هر چیزی بهترین را بخواهیم و یاد بگیریم که چطور در حرفه خود و جمع دوستان بهترین معامله کننده باشیم و این را بدانیم و ایمان داشته باشیم که ما میتوانیم.